Banner

Privacy statement

Accord neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Accord altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op deze pagina staat het Privacy Statement van Accord Uitzendbureau B.V. en de groepsmaatschappijen kantoorhoudende te Huizen 1276LM, aan de Huizermaatweg 550 KvK nummer 32043348.. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

1. Vacatures zoeken en vacatures plaatsen

Via de website van Accord, Partners in Personeel, kunnen werkzoekenden Vacatures zoeken en werkgevers Vacatures plaatsen. Op de Website kan door een Gebruiker een Account aangemaakt worden. Tevens kan een werkzoekende zijn CV op de Website plaatsen.

2. Welke informatie wordt door Accord verzameld en verwerkt?

Werkgever

Om een vacature te kunnen plaatsen moet de werkgever de hieronder genoemde gegevens invullen:

Naam:
E-mail:
Bedrijfsnaam:
Functie van vacature:
Bijzonderheden:
Bij het veld bijzonderheden kan informatie over de vacature worden gegeven. Vervolgens zal een van de accountmanagers van Accord contact met de werkgever opnemen om de vacature en bijbehorende procedure verder te bespreken.

Werkzoekende

Om een CV te kunnen plaatsen of om vacatures te kunnen bekijken en daarop te kunnen reageren moeten werkzoekenden een account aanmaken. Dit doen zij door de online procedure te doorlopen op de website. Om een account te kunnen aanmaken en een CV te kunnen plaatsen is de werkzoekende verplicht om in ieder geval de volgende gegevens te verstrekken:

Achternaam
Voornaam
Wachtwoord
Geboortedatum
E-mail
Een werkzoekende kan te allen tijde de informatie die is opgenomen in een CV aanpassen of het CV of het gehele account verwijderen.

Content

Accord verzamelt alle content die jij via je account of in een persoonlijk gesprek met een van de medewerkers van Accord ter beschikking stelt en verwerkt deze. Wanneer je je account beëindigt, zal Accord je account binnen de vastgestelde bewaartermijn van 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderen.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de website van Accord optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website te beveiligen) heeft Accord bepaalde informatie nodig. Accord verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de website van Accord. Deze informatie bestaat uit je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, je account gegevens en de pagina’s die je op de Website bezoekt.

Voor zover Accord deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Accord ze?

Voor het verzamelen van gegevens gebruikt Accord cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die de website op jouw apparaat (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Hier kun je ons Cookie Statement lezen.

4. Voor welke doeleinden zal Accord informatie over jou gebruiken?

Doeleinden

Accord zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

Om jouw gebruik van de website mogelijk te maken;
Om contact met je op te nemen naar aanleiding van een Vacature, je CV of je reactie op een Vacature;
Je gegevens door te geven aan potentiële Werkgevers of Werkzoekenden;
Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Accord en om te reageren op vragen en/of klachten die je hebt;
Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en regelgeving;
Accord wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar website. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Accord dat daarom aan jou laten weten. Ook kan Accord je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd en kan je je via de website aanmelden voor de nieuwsbrief van Accord.

Mocht je geen e-mailberichten van Accord willen ontvangen, dan kun je je afmelden via privacy@accord.nl. Een mogelijkheid om je af te melden is tevens in elke e-mail die door Accord aan jou wordt gestuurd opgenomen.

Accord gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van Accord. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Daarnaast houdt Accord bezoekgegevens bij om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de Website te meten. Hierdoor kan de inrichting van de Website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Gebruik door derden

Accord kan jouw gegevens verstrekken aan derden voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derden aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid. Zo kan Accord bijvoorbeeld jouw CV doorsturen aan potentiële werkgevers en kan Accord een vacature doorsturen aan werkzoekenden.

Ten slotte kan Accord jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De website kan hyperlinks bevatten waarmee je de website van Accord verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Accord heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. De Privacy Statement van Accord heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen. Accord accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt Accord jouw persoonlijke informatie?

Accord zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Je kunt de (persoons-)gegevens die je hebt verstrekt bij het aanmaken van een Account altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw Account.

Als je alle gegevens wilt zien die Accord over je heeft vastgelegd kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar privacy@accord.nl. Accord zal binnen vier weken reageren op jouw inzage verzoek. Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van jouw inzage verzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Accord. Je kunt verzoeken dat Accord jouw gegevens wijzigt, aanvult of verwijdert. Accord zal binnen vier weken reageren op jouw verzoek. Indien Accord je verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

7. Doorgifte naar landen buiten de EU

Je persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meer andere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen je persoonsgegevens alleen verzenden naar landen buiten de EU waarvan de Europese Commissie van

mening is dat je afdoende beschermd bent of waar de Accord groep passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen om de privacy van je persoonsgegevens te waarborgen. Hiervoor gebruiken we doorgaans een van de modelcontracten voor gegevensoverdracht die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

8. Mogen minderjarigen gebruik maken van Accord?

Als je nog geen zestien jaar oud bent, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een account aanmaakt. Door deze Privacy Statement te accepteren, garandeer je Accord dat je zestien jaar of ouder bent of indien je nog geen zestien jaar bent je toestemming hebt van je ouders/voogd om een account aan te maken.

9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

De voorwaarden van deze verklaring kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen alle wezenlijke wijzigingen in deze verklaring publiceren door passende kennisgevingen daarvan via onze communicatiekanalen.

10. Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacy Statement Neem dan contact met ons op via e-mail: privacy@accord.nl.

Deze versie is opgesteld in juni 2018.