32 jaar ervaring

Persoonlijke aandacht

Maatwerk

Transparante kostprijs

Landelijk bereikbaarheid

Veelgestelde vragen

Bij betaling via Accord geldt: einde opdracht is einde verplichtingen bij een medewerker in fase A. U bent dan in alle gevallen gevrijwaard van arbeidsrechtelijke verplichtingen en de ketenaansprakelijkheid. Voor medewerkers in fase B / C worden individuele afspraken aangaande aanzegtermijnen overeengekomen.

Als uw medewerker ziek is, dient hij / zij dit op de eerste ziektedag voor 09:00 ’s ochtends telefonisch te melden bij. Accord meldt dit vervolgens bij Acture, de partner van Accord, i.v.m. ziekte en arbeidsongeschiktheid. De medewerker wordt over de te volgen ziekteprocedure voorgelicht in onze werkwijzer. Niet tijdig melden van ziekte kan gevolgen hebben voor de uitbetaling van ziekte-uren aan de medewerker.

Er zijn twee mogelijkheden: of u vraagt aan uw medewerkers of zij zichzelf aanmelden en inschrijven, of u vraagt aan ons of wij u de inschrijfformulieren toesturen zodat uw medewerkers deze thuis kunnen invullen.

Er is een dunne lijn tussen een arbeidsovereenkomst en een opdrachtovereenkomst. Bij alles wat schriftelijk wordt vastgelegd wordt een verplichting aangegaan. Spreekt u schriftelijk met een werknemer af dat u de werknemer voor drie maanden wil inzetten, dan moet er ook voor die periode worden betaald, ook als na twee maanden de werknemer niet meer nodig is. Twijfelt u over wat u wel en niet schriftelijk vast wilt leggen, neemt u dan contact met ons op.

Uw medewerkers krijgen eens per week of 4 weken (afhankelijk van de uitbetalingstermijn) de loonstroken thuis gestuurd. Dat betekent dat de medewerkers hiermee altijd inzicht hebben in het gestorte bedrag, het aantal uren dat is gewerkt en de opgebouwde reserveringen van de opgebouwde vakantiedagen en vakantiegeld.

De jaaropgave wordt begin februari opgestuurd. In de jaaropgave staat vermeld wat er dat jaar aan loonheffing is ingehouden. Deze inhouding is van belang als er een verzoek tot teruggave van loonheffing ingediend wordt. De Belastingdienst kan gegevens tot vijf jaar terug opvragen. Omdat de jaaropgave slechts éénmalig wordt verstrekt, is het handig deze de gehele periode zorgvuldig te bewaren. Als de medewerker in de tussentijd verhuist, dient dit tijdig doorgegeven te worden aan Accord.

Een geldig paspoort of identiteitskaart, dus géén rijbewijs. Indien van toepassing: aangevuld met een verblijf – en tewerkstellingsvergunning en BSN voor identificatie op de werkvloer door de arbeidsinspectie is, naast een geldig paspoort of identiteitskaart, een rijbewijs wel voldoende voor autochtone medewerkers.

Tarief berekenen

In deze tariefwijzer kunt u zelf eenvoudig en snel berekenen wat het tarief van uw medewerker wordt.

Tariefwijzer

Offerte

Accord is een professionele WAB dienstverlener met concurrerende tarieven.

Offerte aanvragen