Wil jij als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. Voor het school-, studiejaar 2018/2019 kun je nu een aanvraag indienen tot en met 16 september 2019.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Het maximale subsidiebedrag is €2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling.

Meer informatie met de voorwaarden voor de verschillende onderwijscategorieën vind je hier.

Bron: ABU