De spanning op de arbeidsmarkt is verder toegenomen. Er staan meer vacatures open en er zijn minder werklozen. Ook 45-plussers, waarvoor het helaas statistisch lastiger was om aan een baan te komen, komen daardoor sneller aan een baan.

Krapte op de arbeidsmarkt neemt nog verder toe

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal werklozen af in het tweede kwartaal van dit jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal 45-plussers dat meer dan een jaar thuis zat, daalde met 16 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018.
Het aantal openstaande vacatures steeg verder met 13.000 tot 277.000. Tegelijkertijd daalde de werkloosheid tot 3,4 procent.
Krapte op de arbeidsmarkt

Banenverlies bij banken

In de financiële dienstverlening gingen opnieuw banen verloren. Ook in de bedrijfstakken landbouw en visserij en de cultuur, recreatie en overige diensten waren er in het tweede kwartaal minder banen dan in het kwartaal ervoor.
Bij de uitzendbureaus lijkt de rek eruit te zijn. In de tweede helft van 2019 kwamen er nog maar duizend banen bij, in dezelfde periode van 2018 waren dat er 16.000.

Bron: RTL Nieuws