Payroll

Payroll


Accordpayroll

Accord Payroll Services is onderdeel van de Accord Groep en dé specialist in het op zich nemen van het juridisch werkgeverschap van payroll medewerkers die door uw organisatie zelf zijn geworven en geselecteerd.

 

Personeel zonder zorgen en risico’s

Accord Payroll Services neemt alle zaken en verantwoordelijkheden – die horen bij het juridisch werkgeverschap van u over, zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteit: ondernemen. U bepaalt wanneer en waar uw medewerkers worden ingezet. Accord verzorgt alle overige werkgeverszaken, wel zo makkelijk!

Het is voor u als werkgever tijdrovend en kostbaar uw medewerkers, volgens de steeds wijzigende weten regelgeving, in loondienst te nemen. Werkgevers kiezen daarom steeds vaker voor het uitbesteden van het juridisch werkgeverschap door middel van onze payroll services.

Accord Payroll Services neemt uw werkgeversrisico’s en alle administratieve lasten van u over. Denk
daarbij aan contractbeheer, het verzorgen van loonstaten en jaaropgaven, afdracht van de werkgeverslasten, doorbetaling bij ziekte, uitkering van vakantiegeld en uiteraard het bijhouden van de veranderingen in wet- en regelgeving. Accord vereenvoudigt de complexiteit van uw personeelsmanagement. Dit resulteert voor u in meer flexibiliteit en minder kosten.

 

De voordelen

    • Minder risico’s: Omdat Accord Payroll Services uw medewerkers in dienst neemt en daarmee juridisch werkgever wordt, loopt u zelf geen arbeidsrechtelijke risico’s. Zo heeft u geen doorbetalingsplicht bij ziekte en blijft u gevrijwaard voor ketenaansprakelijkheid;
    • Minder administratie: Wij nemen uw personeelsadministratie over. Het gaat hierbij onder andere om de verloning, het verstrekken van loonstroken en ziek- en herstelmeldingen;
    • Binding met uw personeel: U werft, selecteert en begeleidt uw medewerkers zelf. Zo houdt u uw personeel betrokken bij uw bedrijf.
    • Voordelen voor uw medewerkers: Ook uw medewerkers profiteren van een samenwerking met Accord Payroll. Zo worden zij al binnen 3 dagen uitbetaald en zijn ze automatisch verzekerd voor WW, ZW en WIA. Daarnaast bouwen ze na 26 gewerkte weken pensioen op.
    • Betrouwbaarheid: Accord Payroll is aangesloten bij de ABU (met verplichte NEN-4400-1 en SNA-certificering). Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid geeft aan dat o.a. de (personeels)administratie op orde is, dat er op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting is afdragen en dat de medewerkers gerechtigd zijn arbeid in Nederland te verrichten.

 

Accord.nl